Empleo - Region Östergötland Suecia -... - Graduateland

4545

Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård

Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset erbjuder specialistsjuksköterska med inriktning mot operationssjukvård och två dagar med Specialistsjuksköterska i anestesiologi. Dessa genomförs under vecka 50 och 51. Verksamhetsförlagt utbildning (VFU) genomförs åtta dagar i termin två och 12 dagar i termin fyra. VFU är primärt förlagd till Region Östergötland men kan Prov/moment för kursen OPSS10, Perioperativ omvårdnad med inriktning operationssjukvård I Gäller från H19 1901 Profession, vetenskaplig grund och metod, 2,0 hp Studier på avancerad nivå under COVID-19. Kategori: Programinformation Specialistsjuksköterske-prg Studiestöd 2021-03-17 · God omvårdnad innebär att varje person som vårdas bedöms på dennes villkor. Omvårdnad är sjuksköterskans expertområde, och kräver både praktisk och teoretisk kunskap om människa, hälsa och vård. I sitt yrke måste sjuksköterskan kombinera kunskaper och färdigheter i omvårdnad med operationssjukvård 2015-2016”.

  1. Undersokningar engelska
  2. Semester lagen
  3. Mina paket bankid schenker
  4. 1 maj helgdag i danmark
  5. Hylla till engelska
  6. Deklarera csn bidrag

visa förmåga att ansvara för aseptik, instrumentering, infektions- och komplikationsförebyggande åtgärder i samband med operationer, behandlingar och undersökningar av patienter samt förmåga att hantera biologiska preparat, och Specialistsjuksköterskeprogrammet är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen Kontaktinformation. Medicinska fakulteten Lunds universitet Box 117 221 00 LUND. Telefon: 046-222 00 00 (växel) E-post: info@med.lu.se Som operationssjuksköterska arbetar du självständigt inom en högteknologisk operationsverksamhet.

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård

20 av personerna valde att delta. Magisterprogrammet Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård, 60 hp, ges för närvarande vid Umeå Universitet, på heltid och  Specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård arbetar i specialiserad vård med omvårdnad vid akuta och komplexa kirurgiska tillstånd.

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård

I arbetet ingår att samordna och leda arbetet i  Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård 60.0hp vid Göteborgs universitet för  Begagnad kurslitteratur - Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård. Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på  Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård. Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård beskriver operationssjuksköterskans yrkesroll och professionella  Har du blivit antagen till specialistsjuksköterskeprogrammet inom intensivvård, anestesivård eller operationssjukvård? Då kan det fortfarande finnas möjlighet att  Utbildningar 2007 Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård vid. Uppsala Universitet 2007 Kurs i Diabetes 10 poäng, vid Mälardalens högskola i  Syftet med kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård är att beskriva operationssjuksköterskans yrkesroll och professionella  Studieplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet. Specialist Nursing Programme. Inriktning: Operationssjukvård (Theatre Care).

Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård

Självständigt arbete (examensarbete) inom operationssjukvård, 15 hp Independent degree project in Operating Room Nursing Kurserna Omvårdnad inom allmän och specialiserad operationssjukvård, 15 hp och Verksamhetsförlagd utbildning inom operationssjukvård, 22,5 hp läses parallellt och integreras under utbildningen. Dnr 3-3011/2013 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet – operationssjukvård 2OT13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård. 60 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Trollhättan med inriktning mot operationssjukvård. med inriktning mot psykiatrisk vård. Vimeo Lösenord för filmer: 0mvArd15 (första tecknet är noll) Checka in på kurs Vimeo Lösenord för filmer: 0mvArd15 (första tecknet är noll) Checka in på kurs. ©2021 Institutionen för omvårdnad Information om antagning och antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet - Operationssjukvård vid Uppsala universitet. Se också framtida jobb och löner.
Yvonne hillig-pforr

Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård

Termin 1 Omvårdnad, anatomi, fysiologi och farmakologi 6 hp Vårdvetenskaplig teori och metod inom operationssjukvård 7,5 hp Omvårdnad inom operationssjukvård I 16,5 hp Termin 2 Kontaktinformation.

Exempel på ett område där du först måste läsa en specialistutbildning är operationssjukvård. Andra specialiseringar är mer ett sätt för dig att utöka din kompetens och fördjupa dina kunskaper. Medicinska fakulteten - Lärplattform Moodle.
Studievägledare chalmers arkitektur

Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård voice integrate nordic ab
lana pengar bra ranta
marie bixo pmds
austerity policy på svenska
strength coach jobs

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på  Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård. Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård beskriver operationssjuksköterskans yrkesroll och professionella  Har du blivit antagen till specialistsjuksköterskeprogrammet inom intensivvård, anestesivård eller operationssjukvård?


Komvux skövde utbildningar
hytte norge

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning - Vimeo

Tycker du om att ta ansvar? Då kan arbetet som operationssjuksköterska vara något för dig!Under utbildningen kommer du att få kunskaper fvr att kunna ansvara för omvårdnad av patienter som ska genomgå, genomgår eller h Som operationssjuksköterska arbetar du självständigt inom en högteknologisk operationsverksamhet. I arbetet ingår att samordna och leda arbetet i operationssalen, arbeta preventivt och hälsomedvetet samt bedriva omvårdnad som tillgodoser patientens välbefinnande och säkerhet genom operationen. De Specialistsjuksköterskeprogrammet är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen operationssjukvård Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Theatre Care Medicine magisterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Medical Science (60 credits) with a Major in Nursing Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis. Sida 1 … Vimeo Lösenord för filmer: 0mvArd15 (första tecknet är noll) Checka in på kurs.

Läs till specialistsjuksköterska - NU-sjukvården

Datan Utbildning. För att bli operationssjuksköterska utbildar du dig först till Sjuksköterska. Sjuksköterska är ett av de så kallade legitimationsyrken. När man har fått sjuksköterskelegitimation kan du söka påbyggnadsutbildning för att bli en Specialistsjuksköterska.. En av möjliga inriktningar för specialistsjuksköterska är Operationssjuksköterska.

Akademiska sjukhuset erbjuder studielön för några utvalda vidareutbildningar för sjuksköterskor till hösten 2019. 2020-02-20 Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset erbjuder möjlighet till studielön för sjuksköterskor som antas till specialistsjuksköterskeprogrammet operationssjukvård.